Waar we met velen samen werken is het handig om afspraken vast te leggen in protocollen of beleidsstukken. Soms omdat het moet, soms omdat werken vanuit eenduidigheid en bij ons vanuit de visie van Maria Montessori, heel belangrijk is voor onze kinderen. Zo doen wij het samen op Montessori kindcentrum de Plotter. Daarin nemen we u als ouder of belangstellende graag mee.

Montessori kindcentrum de Plotter

Informatiegids 2023-2024

Download

Peuter - informatiegids

Download

Naar de basisschool - informatiegids

Download

Aanmeldformulier Onderwijs

Download

Aanvraagformulier schoolverlof

Download

Ondersteuningsplan

Download

Pedagogisch werkplan

Download

Gedragsprotocol gescheiden ouders

Download

Beleidsprotocol Veiligheid & Gezondheid

Download

Stichting Archipel Protocollen

Protocol toelating, schorsing en verwijdering

Download

Protocol medisch handelen

Download

Protocol Voorkomen van lesuitval

Download

Klachtenregeling

Download

Privacyregelement

Download

Privacy beleidsplan

Download

Protocol datalekken

Download