De Nederlandse MontessoriVereniging (NMV) heeft als missie: het bevorderen en (doen) ontwikkelen van opvoeding en onderwijs volgens de beginselen en werkwijzen van Maria Montessori en het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het montessorionderwijs naar de maatstaven van de 21ste eeuw. Daarnaast bewaakt de Montessorivereniging ook de kwaliteit van zijn instellingen door een interne audit 1x in de 4 jaar.

Montessori kindcentrum de Plotter 

De montessorivereniging heeft Montessori kindcentrum de Plotter officieel erkend als Montessori kindcentrum. Dat betekent dat de kinderopvang, school en BSO op alle vlakken voldoet aan de eisen die de Nederlandse MontessoriVereniging stelt. De laatste audit hiertoe heeft in maart 2018 plaatsgevonden en de erkenning is vijf jaar geldig. In 2023-2024 volgt een nieuwe audit.

Nederlandse Montessori Vereniging