Om vlot met ouders te communiceren gebruiken wij naast de mail ook de oudercommunicatie apps.
Voor de kinderopvang gebruiken wij de KOV app. Als u zich inschrijft krijgt u hiervoor een uitnodiging. Voor het schooldeel gebruiken wij de Parro app. Ook hier geldt, als uw kind geplaatst wordt in de groep krijgt u automatisch een uitnodiging. De app gebruiken we ook om met ouders te communiceren als er geen of juist wel vervanging voor een afwezige leerkracht is.

Heeft u vragen over de KOV app of de Parro app, laat het ons dan weten.

Website

Op deze website staat alle actuele informatie over ons Montessori kindcentrum en de bouwen. U kunt zelf ten alle tijden via de Parro app of de KOV app aangeven of u bezwaar hebt tegen de foto of het werk van uw kind op de website en/of social media.

Instagram en Facebook

Instagram  en Facebook zijn voor Montessori kindcentrum de Plotter belangrijk. Elke groep maakt namelijk af en toe een post voor alle ouders met nieuwtjes. Kinderen leren op deze manier omgaan met sociale media. Facebook gebruiken wij om snel en kort ‘nieuwsgierigheid’ te wekken, mooie momenten te delen en te verwijzen naar uitgebreidere informatie op de website.

Directie en teamleden zorgen voor het plaatsen van de berichten op Facebook, de input komt van kinderen, ouders en teamleden.

Ouderavonden

Jaarlijks worden enkele ouderavonden georganiseerd. In augustus/september een algemene avond voor de groep van uw kind (de kennismakingsavond). De leerkrachten vertellen wat zich in de loop van dat jaar in de groep gaat afspelen. Daarnaast wordt er jaarlijks een materiaalavond gehouden over bijvoorbeeld het reken- of taalmateriaal.

De ouderraad organiseert jaarlijks een thema-avond over een opvoedkundig onderwerp. En in februari legt de ouderraad verantwoording af over het gevoerde financiële beleid.

Tien-minutengesprekken

Binnen het onderwijsdeel van het kindcentrum wordt drie keer per jaar (in november, in maart en in juni) een tien-minutengesprek gehouden over de ontwikkeling van het kind. Deze gesprekken vinden afhankelijk van de leeftijd 1 of 2 keer of altijd met het kind plaats. Hier zit een opbouw per bouw in. Binnen de kinderopvang is dit een keer per jaar. Als u tussendoor graag met de leerkracht/ pedagogisch begeleider wilt spreken kunt u een afspraak maken.

Met ouders van kinderen die extra zorg/ondersteuning nodig hebben wordt vaker gesproken. De noodzaak hiertoe kan zowel door de leerkracht, de intern begeleider als door de ouders worden aangegeven. De directeur heeft geen officieel spreekuur maar u kunt haar altijd aanspreken/bellen of mailen en indien nodig een afspraak maken.