Wilt u uw kind inschrijven op Montessori kindcentrum de Plotter, maak dan een vrijblijvende afspraak voor een informatief gesprek en een rondleiding.

Wij streven naar en werken hard aan het bieden van passend onderwijs, willen ieder kind het onderwijs geven dat hij/zij nodig heeft. In ons schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat wij als kindcentrum aan (extra) ondersteuning kunnen bieden. Net als alle scholen in het samenwerkingsverband bieden wij op schoolniveau minimaal de basisondersteuning. Dit is een proces dat binnen ons kindcentrum blijvend de aandacht heeft en waar wij ons blijvend in ontwikkelen/scholen. 

Vertrouwen en veiligheid

Dit brengt tevens met zich mee dat de school geen onbeperkte capaciteit kent waar het gaat om toelating van leerlingen die tussentijds instromen. Wij hechten grote waarde aan een positief groepsklimaat, dit is voor onze eigen kinderen en eventuele nieuwe klasgenoten de belangrijkste basis om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Bij ieder kind dat instroomt door wisseling van basisschool (de zgn 'zij-instroom') herhalen wij dan ook het proces van groepsvorming. Ook (de implementatie van) ons pedagogisch en didactisch handelen dient in dat geval voor dit kind zorgvuldig verduidelijkt te worden. Vanzelfsprekend willen wij nieuwe kinderen de individuele aandacht geven die zij nodig hebben om klasgenoten en leerkrachten te leren kennen en vertrouwen. Voor alle kinderen geldt dat zij vertrouwen en veiligheid nodig hebben om zich prettig te kunnen ontwikkelen.

Deze basis komt onmiddellijk in het gedrang indien sprake is van tussentijdse instroom van nieuwe kinderen in een te grote groep of in een groep waar de vaste leerkracht ontbreekt. Daarom werken wij met een maximale groepsgrootte; we streven naar maximaal 32 kinderen in de groepen 6 t/m 8 en 30 kinderen groep 3 t/m 6) alsmede met wachtlijsten op volgorde van aanmelding. De school laat een kind die op de wachtlijst staat toe als er weer een plaats vrijkomt in een groep en de groepsgrootte niet wordt overschreden en er ruimte is om deze leerling goed onderwijs te bieden (indien er sprake is van specifieke onderwijsbehoeften).

Vaste instroommomenten in groep 3 t/m 8

Het voorgaande beleid betekent eveneens dat nieuwe kinderen uit Zutphen in de leerjaren 3 t/m 8 alleen kunnen instromen op drie vaste data in het schooljaar, te weten de eerste lesdag na de zomer-, herfst- en voorjaarsvakantie.

Voor kinderen/gezinnen die van buiten naar Warnsveld/Zutphen verhuizen geldt een uitzondering wat betreft het kunnen instromen op de genoemde vaste instroomdata (mits geen overschrijding van de groepsgrootte).

 

Inschrijfformulier basisonderwijs

Inschrijven via KOVnet voor Opvang