Stichting Archipel heeft een ‘protocol voorkomen van lesuitval’ opgesteld om duidelijkheid te verschaffen aan ouders en leerkrachten en om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven waarborgen, met aandacht voor de werkdruk bij het personeel.

Vervanging pedagogische begeleiders

Wij werken bij afwezigheid van pedagogische begeleiders met een interne vervangingspool van onze stichting Archipel. Als het nodig is werken we tijdelijk met professionals van een externe organisatie. We doen er alles aan om te voorkomen dat we -bij ziekte van collega’s-, onze locatie een dag moeten sluiten. Ook personeel verbonden aan het schooldeel wordt bij calamiteiten ingezet.

Elke collega werkzaam binnen Montessori kindcentrum de Plotter beschikt over een VOG voor de kinderopvang en is ook in die hoedanigheid inzetbaar. Dit geldt dus ook voor onze teamleden die werkzaam zijn in het onderwijs. 

Vervanging bij afwezigheid van leerkrachten

Op de Plotter merken we het ook: bij ziekte of verlof van een leerkracht kan het soms gebeuren dat er geen vervangende leerkracht beschikbaar is. Dit is een landelijk beeld en een situatie die we enorm betreuren. Ons bestuur, stichting Archipel Onderwijs & Kinderopvang, probeert deze situatie zo goed mogelijk het hoofd te bieden via de IJsselpool; een krachtenbundeling van meerdere schoolbesturen met een eigen invalpool.

Via de IJsselpool zijn vervangers en invallers inzetbaar en deze onderwijsprofessionals zijn in dienst van een van de aangesloten besturen en zijn daardoor bekend met verschillende Archipel-kindcentra.