Sterke basis, eigen indruk

Bij Montessori kindcentrum de Plotter staat het kind centraal. Wij bieden een plek waar kinderen kunnen spelen, groeien, ontdekken en leren. Het kind wil groot worden. De slogan ‘help mij het zelf te doen’ vervat dan ook de kern van Montessori opvoeding en onderwijs.

Wij stellen ons een mens voor die zich vol zelfvertrouwen openstelt voor nieuwe ontwikkelingen en een eigen oplossing creëert. Een individu die samen met anderen op onderzoek uitgaat. Iemand die de mogelijkheden van zijn verstand en gevoel kent en deze durft in te zetten. Een mens met respect voor de planeet Aarde waar hij op leeft, in verbinding met zichzelf en de omgeving. Een wereldburger.

Accepteren van ieders eigenheid en respect voor elkaar aanleren -hoe klein je ook bent- is voor samen leven en spelen van groot belang. Dat geldt ook voor het in een prettige sfeer de dag doorbrengen met aandacht voor veiligheid en geborgenheid. Wij zorgen voor een plezierige, warme, veilige, schone en uitdagende omgeving.

Montessori kindcentum de Plotter biedt onderwijs en kinderopvang vanuit de visie van Maria Montessori voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Dit doen we vanuit een kindgerichte werkwijze en met gekwalificeerd personeel. In samenspraak met ouders en in overleg met elkaar.

Sterke basis, eigen indruk

Nieuwsgierig naar het onbekende
Met beide voeten op de grond
Bewust van zichzelf
De blik gericht naar buiten
Klimmen zij naar grote hoogten

Onze kinderen zijn onderzoekers
Er is veel te zien en te ontdekken
Klein is groot en andersom
De rugzak gevuld met bagage
Banen zij een eigen pad

Wij leren kinderen zelf te kiezen
Zoeken verbanden en relaties
Stimuleren zelfverantwoordelijkheid
Koesteren hoge verwachtingen
en prikkelen kwaliteiten tot bloei

We wachten niet af, maar geven vorm
Verkennen met kompas en kaart
Met hart en ziel betrokken
Professioneel en doelgericht
We zijn één team, zichtbaar en trots

Hier ervaar je jezelf
Hier ligt de wereld aan je voeten
De Plotter Montessori kindcentrum
Sterke basis,
Eigen indruk