De buitenschoolse opvang zit uiteraard ook in het gebouw van ons Montessori kindcentrum. De activiteiten sluiten aan op het onderwijs en op deze manier ervaren kinderen een vloeiende overgang met veelal bekende gezichten.

Openingstijden voorschoolse opvang (VSO)

Tussen 07.00 en 08.30 uur bieden we op de VSO een rustige start van de dag. Het zelf meegebrachte ontbijt wordt opgegeten, er wordt samen wat gedronken en gespeeld. Onze pedagogisch begeleiders brengen uw kind naar de groep en er volgt een overdracht aan de leerkracht.

Openingstijden naschoolse opvang (BSO)

Na schooltijd halen de pedagogisch begeleiders uw kind weer op. We drinken gezamenlijk wat en we bespreken hoe de middag eruit ziet. Kinderen maken een keuze waar ze graag aan mee willen doen en er is natuurlijk ook ruimte voor eigen spel.

De zelfredzaamheid van de kinderen staat bij ons centraal. Kinderen eten fruit wanneer zij daar zelf aan toe zijn en kunnen dit zelf bereiden. Het is ook mogelijk avondeten mee te geven, dat op de buitenschoolse opvang wordt opgegeten.

  • Voorschoolse opvang: 07.00 uur - 8.30 uur
  • Naschoolse opvang: einde schooltijd - 18.30 uur
  • Vakantieopvang en incidentele opvang: 07.00 uur tot 18.30 uur

Vakantieopvang en incidentele opvang

Tijdens schoolvakanties kunnen ouders gebruik maken van opvang voor hun kind van 07.00 tot 18.30 uur. Vooraf wordt door ouders aangegeven of zij gebruik willen maken van de vakantieopvang.

Pedagogisch begeleiders maken een uitdagend activiteitenaanbod met een goede balans tussen vrij en geleid spel. Er is een activiteiten-schema waar de activiteiten in worden benoemd (al dan niet gekoppeld aan een project) en welke begeleiders er werken. Het activiteitenschema wordt voor de vakantie verspreid.

Tarieven

Via de link hieronder kunt u gebruik maken van onze rekentool waarmee u de nettokosten voor de kinderopvang kunt berekenen. Een heel gebruiksvriendelijke tool! Wat kinderopvang kost, hangt af van uw persoonlijke situatie. Misschien heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Met onze rekentool heeft u snel inzicht in de netto kosten van de kinderopvang voor uw kind. U selecteert in de rekentool onze locatie en per kind het soort kinderopvang en de dagen.

Uitleg over het aanvragen van kinderopvangtoeslag leest u op de pagina van de Belastingdienst.

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de administratie van Archipel Kinderopvang. Zij helpen u graag verder (0575 – 596120 optie 1).   

Bereken je kosten 

Flexibel ruilbeleid

Onze BSO hanteert een flexibel ruilbeleid. Heeft u een dagje toch wel of geen BSO nodig, of iets later dan anders, dan geeft u dat online aan via het systeem KOV-net. U krijgt voor uw kind(eren) een persoonlijk account. De basis van ruilmogelijkheden is of de groepsgrootte het toelaat. 

We bieden, indien wenselijk, BSO aan op de studiedagen van school, behalve op de jaarlijkse (centrale) Archipelstudiedag, te weten Goede Vrijdag.  
 

Bekijk hier ons ruilbeleid

Aanmelden voor BSO

Inspectierapport GGD

De GGD heeft een onderzoek uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Bij dit onderzoek beoordeelt de GGD of ‘de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden binnen de eisen van de Wet kinderopvang’. Dit betekent dat wordt onderzocht of de kwaliteit van de opvang goed genoeg zal zijn.

Download het inspectierapport van onze BSO hier

Pedagogisch werkplan kinderopvang de Plotter