Maria Montessori kwam erachter dat kinderen van nature nieuwsgierig en leergierig zijn.

Natuurlijke belangstelling van kinderen

Kinderen hebben uit zichzelf een sterke behoefte om zich te ontwikkelen, om nieuwe dingen te ontdekken en te leren. Dat uit zich in een natuurlijke belangstelling van kinderen.

Wij vinden het daarom belangrijk dat kinderen vanuit intrinsieke motivatie werken in plaats van opgelegd door de pedagogisch begeleider. De onderwerpen van die natuurlijke belangstelling verschillen per kind, in de loop van de tijd en per ontwikkelingsfase.

'Gevoelige periode'

Dit betekent dat kinderen kortere of langere perioden ontvankelijk zijn voor bepaalde leergebieden. Als het kind zich in zo'n 'gevoelige periode' bevindt, is het in staat op dat moment een aspect zeer intensief te ontwikkelen. Het is de deskundigheid van onze medewerkers om gepast op deze gevoelige perioden te reageren, door het passende materiaal op het juiste moment aan te bieden. 

Observeren en begeleiden

Ieder kind leert en werkt in zijn eigen tempo. Niet alle kinderen zijn op hetzelfde moment toe aan dezelfde (leer)activiteit. Onze pedagogisch begeleiders hebben in dit proces een duidelijk observerende en begeleidende rol. De pedagogisch begeleider zorgt ervoor dat het kind uitgenodigd wordt tot activiteiten. Zij moet de specifieke ontwikkeling van ieder kind onderkennen en die begeleiden met behulp van speciaal daartoe ontworpen materiaal.

De ontwikkeling van de kinderen wordt op ons Montessori kinderdagverblijf zorgvuldig begeleid: het is essentieel dat het kind de juiste 'prikkels' krijgt op het juiste moment.

Spelen = leren

Is dit dan niet erg schools? Het klinkt misschien schools, maar bij Montessori kindcentrum de Plotter gaan we hier speels mee om. Het zijn de kinderen zélf die aangeven of laten zien waar ze behoefte aan hebben. De pedagogisch begeleider sluit zo natuurlijk aan bij deze leerbehoefte van het kind. Ook, of wellicht wel juist, in het kinderdagverblijf, de peuterspeelgroep en BSO leren kinderen enorm veel. Spelen = leren. Schools wordt het als het opgelegd wordt, als er doelstellingen worden geformuleerd waaraan een kind móet voldoen. Dat neemt niet weg dat een pedagogisch begeleider regelmatig iets nieuws aanbiedt. Het kind laat vervolgens zien of het interesse toont voor dit aanbod.